Taizhou Jinjue Mesh Screen Co., Ltd.

Marknadsanalysrapport om silkscreentyg i textilindustrin

Posttid: Aug-04-2023

1, Branschanalys

(1) Branschöversikt

Silk screen tygindustrin producerar och säljer huvudsakligen olika typer av silk screen tyger, såsom silk screentryckta tyger, silk screentryckta tyger, silk screen jacquard tyger etc. Dessa tyger används ofta inom områden som kläder, hushållsartiklar och reklammaterial.Med den ständiga förbättringen av konsumenternas krav på produktens utseende och kvalitet har silkscreentygindustrin utvecklats snabbt.

(2) Marknadsstorlek

Enligt relevanta uppgifter har omfattningen av silkescreen-tygmarknaden under de senaste åren ökat år för år, och efterfrågan på marknaden växer ständigt.Det förväntas att marknaden för silkesnätstyger kommer att fortsätta att upprätthålla en hög tillväxttakt under de kommande åren.

(3) Vinstsituation

Den övergripande lönsamheten för silke mesh tygindustrin är god, och företag har uppnått vinsttillväxt genom att förbättra produktkvaliteten, minska kostnaderna och expandera marknaden.Men på grund av hård konkurrens på marknaden står vissa företag inför vinstpress.

(4) Tillväxttrend

Tillväxttrenden för silke mesh tygindustrin påverkas huvudsakligen av följande aspekter: för det första den ihållande tillväxten av efterfrågan på marknaden;Den andra är produktuppgraderingen och kategoriexpansionen till följd av teknisk innovation;Den tredje är förbättringen av policystöd och industristandarder.Sammantaget förväntas industrin för silkescreentyg fortsätta att upprätthålla en stabil tillväxt.

2、 Produktanalys

(1) Makroanalys

Makroutvecklingstrenden för produkter av silkesnätstyg manifesteras huvudsakligen enligt följande: för det första berikas mängden produkter ständigt för att möta olika marknadskrav;Den andra är den kontinuerliga förbättringen av produktens prestanda, såsom slitstyrka, tvättbarhet, andningsförmåga, etc;För det tredje har grönt miljöskydd blivit en viktig riktning för industriutveckling.

(2) Mikroanalys

Mikroegenskaperna hos tygprodukter i silkesnät manifesteras huvudsakligen i: för det första är produktionsprocessen komplex och kräver mycket kvalificerade talanger för produktion;För det andra påverkar de höga kostnaderna för råvaror produktpriserna;För det tredje finns det många begränsningar för produktens storlek och specifikationer, vilket inte främjar skräddarsydd produktion.

(3) Relationsanalys

Det finns ett nära samband mellan silke mesh tygprodukter och industrier som uppströms råvaror, utrustningstillverkning och nedströms applikationer.Stabiliteten hos råmaterialförsörjningen uppströms påverkar direkt produktionskostnaden för silkesnätstyger;Den tekniska nivån och prestanda för utrustningstillverkning bestämmer kvaliteten på skärmtygprodukter;Marknadens efterfrågan inom tillämpningsområden nedströms avgör försäljningsmöjligheterna för produkter av silkesnät.

3、 Användaranalys

(1) Användargruppspositionering och egenskapsanalys

Användargruppen av silke mesh tyg omfattar huvudsakligen klädproduktion företag, hushållsapparater tillverkare, reklam och reklammaterial tillverkare, etc. Dessa användare har höga krav på produktkvalitet, pris, leveranstid och andra aspekter av företaget.

(2) Analys av användarbehov

Användarens efterfrågan på meshtyger återspeglas huvudsakligen i följande aspekter: för det första har produkten ett vackert utseende och hög igenkänning;För det andra har produkten utmärkt prestanda, såsom slitstyrka, tvättbarhet, andningsförmåga, etc;För det tredje är produktpriset rimligt och har en stark konkurrenskraft på marknaden;För det fjärde är leveranskedjan stabil, vilket underlättar massproduktion och leverans av företag.

(3) Scenario smärtpunktsanalys

De huvudsakliga problemen som silke mesh-tyger kan möta i applikationsprocessen inkluderar: för det första är produkten benägen att blekna, deformeras etc., vilket påverkar dess livslängd;För det andra är produkten lätt förorenad av fläckar och svår att rengöra;För det tredje är produktstorlek och specifikationer begränsade, vilket inte bidrar till personlig anpassning.

(4) Defekter i befintliga lösningar

För närvarande har silke mesh-tygprodukterna på marknaden vissa defekter när det gäller att lösa ovanstående problem, såsom hållbarheten och antifouling-prestandan hos produkterna måste fortfarande förbättras, och graden av anpassning av storlekar och specifikationer är begränsad.

(5) Analys av förbättringsåtgärder för planen

Som svar på ovanstående frågor kan företag i silkesnät vidta följande åtgärder för att förbättra: för det första, stärka teknisk forskning och utveckling, förbättra produktens hållbarhet och antifouling-prestanda;Det andra är att optimera produktionsprocesser och förbättra anpassningen av produktdimensioner och specifikationer;För det tredje, stärka samarbetet med uppströms och nedströms företag för att uppnå optimering och integration av industrikedjan.

4、 Självanalys

(1) Analys av själva företaget

Företaget har en viss marknadsandel och varumärkesinflytande inom silk screen tygindustrin, men det finns fortfarande utrymme för förbättringar i produktkvalitet, teknisk innovation och andra aspekter.Företaget måste öka investeringarna i forskning och utveckling, förbättra produktkvalitet och prestanda för att möta marknadens olika behov.

(2) Egen produktanalys

Företaget har flera typer av skärmtygsprodukter som täcker egenskaperna hos olika material, processer och funktioner.Konkurrenskraften för vissa produkter på marknaden behöver dock fortfarande förbättras, och ytterligare optimering av produktstrukturen och förbättring av varumärkesimagen behövs.

5、 Möjlighets- och riskanalys

(1) Möjlighetsanalys

Marknadsefterfrågan fortsätter att växa: Med uppgraderingen av konsumtionen och den ökande efterfrågan på personlig anpassning förväntas marknaden för silkescreentyg fortsätta att upprätthålla en stabil tillväxt.

Teknologisk innovation leder till produktuppgradering: Tillämpningen av ny teknik kommer att främja uppgraderingen och ersättningen av nättygsprodukter, vilket ger nya marknadsmöjligheter för företag.

Policystöd och förbättring av branschstandard: Regeringens stödpolicy för industrin för silkescreentyg och förbättringen av relevanta industristandarder kommer att hjälpa till att optimera industrins utvecklingsmiljö.

(2) Riskanalys

Ökad konkurrens på marknaden: Med ökningen av antalet företag i branschen kommer trycket från marknadskonkurrens att fortsätta att öka, vilket kan leda till en nedgång i lönsamheten för vissa företag.

Råvaruprisfluktuationer: Prisfluktuationerna för råvaror som används vid tillverkning av silkesnätstyger är betydande, vilket kan ha en inverkan på företagens produktionskostnader och lönsamhet.

Otillräcklig teknisk innovationsförmåga: Företag som saknar teknisk innovationsförmåga kan ha svårt att hänga med i marknadstrender, vilket påverkar deras långsiktiga utveckling.

Ovanstående är en marknadsanalysrapport om silk screentyger inom textilindustrin.Taizhou Jinjue professionella silk screen tillverkare ser fram emot att arbeta med dig för att skapa en win-win situation tillsammans!Om du är en köpare, handlare eller bearbetningsfabrik, vänligen kontakta oss!


  • Tidigare:
  • Nästa: